Становништво, 2017. (процјена средином године)    1 153 017
Најчешће мушко име новорођенчета, 2017.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2017.               МАРИЈА

 Десез. индекси инд. п. (∅2015=100)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи
Просјечна бруто плата, новембар 2018.     1 364 КМ
Стопа инфлације, новембар 2018.   0,0%
Покривеност увоза извозом, јануар-новембар 2018. (претходни податак)
  84,4%
Годишњи показатељи
Бруто домаћи производ, 2017, ESA 2010
  10,08 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2017. 1 331 КМ
Стопа инфлације, 2017. 0,4%

Ново

31.12.2018       
31.12.2018       
31.12.2018       
31.12.2018       
31.12.2018       
31.12.2018       
28.12.2018       
28.12.2018       
28.12.2018       
27.12.2018       
 

             
Ово је Република Српска 2018.
  Статистички годишњак, 2018.

Градови и општине

Републике Српске, 2018.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.