Становништво, 2018. (процјена средином године)     1 147 902
Најчешће мушко име новорођенчета, 2018.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2018.               СОФИЈА

 Десез. индекси инд. п. (∅2015=100)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, август 2019.     1 414 КМ
Стопа инфлације, август 2019.   -0,3%
Покривеност увоза извозом, јануар - август 2019. (претходни податак)
  76,2%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2018, ESA 2010
  10,68 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2018.   1 358 КМ
Стопа инфлације, 2018.   1,4%

Ново

15.10.2019       
15.10.2019       
15.10.2019       
10.10.2019       
08.10.2019       
07.10.2019       
04.10.2019       
01.10.2019       
30.09.2019       
30.09.2019       
 

             
Ово је Република Српска 2018.
  Статистички годишњак, 2018.

Градови и општине

Републике Српске, 2018.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.