Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име новорођенчета, 2016.         СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2016.        МАРИЈА

 Десез. индекси инд. п. (∅2010=100)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, септембар 2017.     1 330 КМ
Стопа инфлације, септембар 2017.   0,3%
Покривеност увоза извозом, јануар - септембар 2017. (претходни податак)
  71,6%
Бруто домаћи производ, 2016, ESA 2010
  9,63 милијардe КМ

Ново

20.11.2017       
20.11.2017       
17.11.2017       
15.11.2017       
15.11.2017       
15.11.2017       
15.11.2017       
15.11.2017       
15.11.2017       
09.11.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2016.
  Статистички годишњак, 2016.

Отворена књига о Попису у БиХ 2013.   

(друго, допуњено издање)