Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име новорођенчета, 2016.         СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2016.        МАРИЈА

 Десез. индекси инд. п. (∅2010=100)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, мај 2017.     1 342 КМ
Стопа инфлације, мај 2017.   -0,2%
Покривеност увоза извозом, мај 2017. (претходни податак)   72,5%
Бруто домаћи производ, 2016, ESA 2010 
  9,63 милијарди КМ

Ново

20.07.2017       
17.07.2017       
17.07.2017       
17.07.2017       
17.07.2017       
17.07.2017       
11.07.2017       
10.07.2017       
10.07.2017       
03.07.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2016.
  Статистички годишњак, 2016.
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.