Становништво, 2015. (процјена)  1 415 776
Најчешће мушко име, 2015.         СТЕФАН
Најчешће женско име, 2015.        МАРИЈА

 Исто тром. претходне год. = 100

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, фебруар 2017.     1 358 КМ
Стопа инфлације, фебруар 2017.   0,8%
Покривеност увоза извозом, фебруар 2017. (претходни податак)   77,3%
Бруто домаћи производ, 2015.
  9,15 милијарди КМ

Ново

21.04.2017       
21.04.2017       
18.04.2017       
18.04.2017       
18.04.2017       
18.04.2017       
18.04.2017       
18.04.2017       
18.04.2017       
18.04.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2016.
  Статистички годишњак, 2016.
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.