Становништво, 2017. (процјена средином године)    1 153 017
Најчешће мушко име новорођенчета, 2018.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2018.               СОФИЈА

 Исто тром. претходне год. = 100

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, април 2019.     1 392 КМ
Стопа инфлације, април 2019.   -0,9%
Покривеност увоза извозом, јануар - април 2019. (претходни податак)
  76,7%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2017, ESA 2010
  10,08 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2018.   1 358 КМ
Стопа инфлације, 2018.   1,4%

Ново

24.05.2019       
24.05.2019       
22.05.2019       
22.05.2019       
22.05.2019       
22.05.2019       
22.05.2019       
22.05.2019       
22.05.2019       
22.05.2019       
 

             
Ово је Република Српска 2018.
  Статистички годишњак, 2018.

Градови и општине

Републике Српске, 2018.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.