Састанак са техничком мисијом ММФ, 6. XII 2016.

 

Техничка мисија Међународног монетарног фонда (ММФ) у саставу Марио Мансоур, Пјер-Паскал Гендрон, Ирена Јанкулов и Бобана Чегар, борави у БиХ од 5.-16. децембра 2016. године са задатком да уради општи преглед система расподјеле прихода од индиректних пореза.Будући да су питања груписана у неколико подручја, а да се једно од њих односи на статистичке податке, 6. децембра 2016. године у просторијама Републичког завода за статистику Републике Српске организован је састанак представника три статистичке институције у БиХ са члановима техничке мисије ММФ-а.Највише интересовања је усмјерено на БДП, начин компилације за ниво БиХ и за ниво ентитета, са посебним нагласком на начин компилације компоненти потрошње БДП-а. Чланове техничке мисије ММФ-а је занимао и степен усаглашености података БДП-а обрачунатог по производном и потрошном приступу.Доста простора је посвећено и начину на који се врши обрачун коначне потрошње домаћинстава, имајући у виду да се Анкета о потрошњи домаћинстава (АПД) у БиХ не спроводи сваке године. Представљене су методолошке основе које се односе на АПД и истакнута ограничења која утичу на периодику њеног провођења.

 

 

ФОТО АЛБУМ