Представљена база података CRM (Customer relationship management), 23. XII 2016.

 

Запосленима у Заводу, у петак 23. децембра, 2016. године, представљена је база података CRM (Customer relationship management) која је развијена властититим капацитетима и сарадњом два одјељења Завода, одјељења публикација и одјељења за развој апликација.Представљену базу података Завод ће користити како би регистровао све захтјеве за подацима упућене од страна корисника. Корисници су подијељени у пет категорија, почевши од јавнога сектора, преко пословних субјеката, научних, итраживачких и образовних институција, медија, као и страних корисника.Користећи извјештаје из ове базе, Завод ће у складу за захтјевима корисника настојати да унаприједи постојеће публикације или да осмисли нове.Иначе, квалитетно управљање односима са корисницима кључно је за успјешан развој статистике и има за циљ да побољша и унаприједи односе са корисницима те да рационализује и оптимизује процесе публиковања података, доступност и релевантност података и друге корисничке услуге.

 

 

ФОТО АЛБУМ