Одржан састанак руководстава статистичких институција у БиХ, 20. фебруар 2017.

 

Састанак руководећих људи статистичких институција у БиХ одржан је у понедјељак 20. фебруара, 2017. године у просторијама Републичког завода за статистику Републике Српске.Том приликом разговарало се о актуленим темама и начину на који би се статистика у БиХ додатно унаприједила.
Приоритетно се разговарало о NUTS класификацији (номенклатура територијалних статистичких јединица) и закључено је да су предложена два приступа у вези са увођењем NUTS III нивоа, који су суштински исти, а разликују се у начину на који би се одвијао рад на увођењу овог нивоа.Поред тога, истакнута је потреба да се формира заједничка радна група састављена од представника све три статистичке институције коју ће чинити методолози и запослени који раде на узорку. Задатак радне групе би био да сагледа све аспекте у вези са израдом узорка за анкете на бази домаћинстава.Када се говорило о Попису пољопривреде, закључено је да радна група изради документ у којем ће дати мишљења и приједлоге у вези са овим питањем, са фокусом на стручни дио и израду методологије, па да се након тога одржи састанак са руководствима све три статистичке институције.Било је говора о статистици цијена, уз закључак да запослени из ове области анализирају постојећи систем и да дају своје приједлоге за унапређење, да се провјери постојећа апликација, те да се размотри израда нове апликације сопственим снагама.На састанку су поред директора Завода др Радмиле Чичковић, директора Агенције за статистику Велимира Јукића, те директора Федералног завода за статистику Емира Кремића, учестовали и замјеници, односно помоћници директора.

 

 

ФОТО АЛБУМ