Индекси потрошачких цијена, јануар 2017.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јануару 2017. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,9%.


У односу на јануар 2016. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,4%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јануару 2017. године у односу на децембар 2016. године, индекс одјељка алкохолна пића и дуван виши је за 3,6%, индекси одјељака храна и безалкохолна пића виши је за 2,0%, индекс одјељка превоз виши је за 1,2%, индекс одјељка рекреација и култура виши је за 1,0%, индекс одјељка остала добра и услуге виши је за 0,8%, индекс одјељка здравство виши је за 0,3%, индекс одјељка образовање виши је за 0,3%, индекс одјељка ресторани и хотели виши је за 0,2% и индекс одјељка становање виши је за 0,1%. Индекс одјељка комуникације остао је непромијењен, док је индекс одјељка одјећа и обућа нижи за 4,4%, а индекс одјељка намјештај и покућство нижи за 0,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ