Унутрашње миграције, 2016.

 

 

 

 

На подручју Републике Српске, у 2016. години, забиљежено је 15 253 унутрашње миграције. Од тога је 8 876 међуопштинских, 5 726 међуентитетских и 651 између Републике Српске и Брчко Дистрикта.


У 2016. години, на подручју Републике Српске, било је 3 263 досељенa лица из ФБиХ, а из Брчко Дистрикта 303. Са територије Републике Српске у ФБиХ одселило се 2 463 лица, а у Брчко Дистрикт 348. Укупан миграциони салдо Републике Српске за 2016. годину је 755.


Просјечна старост миграната у 2016. години била је 40,6 година.


Промјене пребивалишта посматране према полу учесталије су код женског дијела популације и забиљежено је 8 047 случаја или 52,76%, док је било 7 206 случаја пресељења мушког дијела популације или 47,24%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ


Истраживање и развој, 2011.   Истраживање и развој, 2011.