Стопе потрошачких цијена у Републици Српској, 2017.

 

 

 

 

 2017.                                                                                                                                                   

 

 

СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

 

мјесец
%
   Број Службеног гласникајануар 2017.
      0,9 19/17
фебруар 2017. 0,1 29/17
март 2017. 0,1 41/17
април 2017. -1,1 49/17
маj 2017. -0,2 61/17
jун 2017. -0,4 71/17
jул 2017. -0,3 79/17
август 2017. -0,2 90/17
септембар 2017. 0,3 99/17
октобар 2017. 1,3 105/17
новембар 2017. -0,1 117/17
децембар 2017. 0,0 08/18