Клање стоке и живине у кланицама, јануар 2017.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2016. години, током јануара 2017. године забиљежено је повећање броја закланих свиња за 42,5%, броја закланих оваца за 22,0% и броја заклане живине за 5,0%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 21,6%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 27,7%, закланих оваца за 24,4% и заклане живине за 6,1%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 24,3%.


Током јануара 2017. године, у поређењу са истим мјесецом 2016. године, повећан је број закланих свиња за 21,6%, заклане живине за 18,8% и закланих оваца за 10,8%, док је у истом периоду број закланих говеда мањи за 5,2%. Нето тежина свиња закланих током јануара 2017. године, у односу на јануар 2016. године, већа је за 19,3%, као и нето тежина заклане живине за 14,9% и нето тежина закланих оваца за 10,1%. У истом периоду је забиљежено смањење нето тежине закланих говеда за 2,4%.


У поређењу са претходним мјесецом, током јануара 2017. године забиљежено је повећање броја закланих свиња за 20,9%, као и смањење броја закланих оваца за 1,5%, живине за 11,8% и говеда за 19,0%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина закланих свиња за 11,1%, док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 9,8% и заклане живине за 11,7%. У посматраном периоду нето тежина закланих оваца је остала на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /