Просјечне потрошачке цијене, фебруар 2017.

 

 

 

 

 

Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у обзир више различитих квалитета артикала и као такве не користе се за даље израчунавање индекса.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ