Основне школе на крају школске 2015/2016. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске 2015/2016. године 11 931 ученик завршио је школу (IX разред), што је у односу на крај 2014/2015. године више за 255 ученика или 2,2%. Процентуални однос мушких и женских ученика који су завршили школу био је 51,1% мушких и 48,9% женских. Према години рођења већина ученика (89,1%) рођена је 2001. године.


У току 2015/2016. године број ученика који су промјенили школу био је 1 126 и у односу на 2014/2015. годину мањи је за 16,2%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима чини 65,3%. У току 2015/2016. године школовање је напустило 93 ученика, а најчешћи разлог напуштања школе су лични разлози (68,8%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /