Наставници основних школа на почетку школске 2016/2017. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2016/2017. године у основним школама било је запослено 8 179 наставника. У односу на почетак 2015/2016. године број наставника није се битније мијењао. Број наставника приказан у еквиваленту пуне запослености у основним школама износио је 6 394,4 наставника.


Са пуним радним временом радило је 5 679 наставника или 69,4%, а са непуним радним временом 2 500 наставника или 30,6%. Учешће жена у укупном броју наставника било је 70,3%. Наставу у нижим разредима изводило је 3 267 наставника, а учешће жена било је 86,5%. У вишим разредима било је 4 912 наставника, а учешће жена је 59,5%.


У старосној структури више од половине наставника је у старосној доби од 25-39 година и тај проценат је 52,6%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/