Годишња саопштења статистике животне средине, 2015. година

 

 

 

 

 2015.                                                                         

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији