Тромјесечна саопштења националних рачуна, 2015. година

 

 

 

 

 2015.                                                                                                                                          

 

 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД                                      

 

 

   прво тромјесечје 2015.

   друго тромјесечје 2015.

   треће тромјесечје 2015.

   четврто тромјесечје 2015.