Основно образовање, крај 2014/2015. и почетак 2015/2016.

 

 

 

 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 

крај 2014/2015 - почетак 2015/2016.                                                                          

 

   Наставно особље основних школа 

   Основне школе по општинама (почетак школске године)

   Основне школе по општинама (крај школске године)

   Ученици основних школа по разредима