Годишња саопштења пољопривреде и рибарства, 2016. година

 

 

 

 

 2016.                                                                          

 

   Остварени приноси раних усјева и воћа

   Површине и засади на крају прољећне сјетве

   Касни усјеви, воће и виногради

   Засијане површине у јесењој сјетви

   Остварени приноси јужног воћа и маслина

  Број стоке и живине

  Аквакултура

  Структура инкубаторских станица

  Индекси обима пољопривредне производње

  Производња млијека и млијечних производа

  Производња меса