Годишња саопштења становништва, 2015. година

 

 

 

 

 

 2015.                                                                                                                                               

 

 

РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ                                                                        

 

   

 

СКЛОПЉЕНИ И РАЗВЕДЕНИ БРАКОВИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ                                                    

 

   

 

УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ