Мјесечна саопштења цијена, 2016. година

 

 

 

 

 2016.                                                                                                                                                   

 

 

ИНДЕКСИ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

    јануар 2016.

   фебруар 2016.

   март 2016.

   април 2016.

   мај 2016.

   јун 2016

   јул 2016.

   август 2016.

   септембар 2016.

   октобар 2016.

   новембар 2016.

   децембар 2016.

 

 

ПРОСЈЕЧНЕ ПОТРОШАЧКЕ ЦИЈЕНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

   јануар 2016.

   фебруар 2016.

   март 2016.

   април 2016.

   мај 2016.

   јун 2016.

   јул 2016.

   август 2016.

   септембар 2016.

   октобар 2016.

   новембар 2016.

   децембар 2016.

 

 

ИНДЕКСИ ЦИЈЕНА ПРОИЗВОЂАЧА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА - ДОМАЋЕ ТРЖИШТЕ

 

   јануар 2016.

   фебруар 2016.

   март 2016.

   април 2016.

   мај 2016.

   јун 2016.

   јул 2016.

   август 2016.

   септембар 2016.

   октобар 2016.

   новембар 2016.

   децембар 2016.

 

 

ИНДЕКСИ ЦИЈЕНА ПРОИЗВОЂАЧА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА - СТРАНО ТРЖИШТЕ

 

   јануар 2016.

   фебруар 2016.

   март 2016.

   април 2016.

   мај 2016.

   јун 2016.

   јул 2016.

   август 2016.

   септембар 2016.

   октобар 2016.

   новембар 2016.

   децембар 2016.

 

ИНДЕКСИ ЦИЈЕНА ПРОИЗВОЂАЧА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА - УКУПНО

 

   јануар 2016.

   фебруар 2016.

   март 2016.

   април 2016.

   мај 2016.

   јун 2016.

   јул 2016.

   август 2016.

   септембар 2016.

   октобар 2016.

   новембар 2016.

   децембар 2016.