Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, април 2017.

 

 

 

 

 

Вриједност продаjе пољопривредних производа на зеленим пијацама у априлу 2017. године износила је 1 219 299 КМ, што у поређењу са истим мјесецом прошле године представља смањење од 151 896 КМ или 11,1%. У поређењу са мартом 2017. године, вриједност продаје у априлу 2017. године била је већа за 75 844 КМ, или 6,6%.


У структури укупне продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама у априлу 2017. године, поврће je учествовало са 28,4%, група остали производи са 26,1%, млијеко и млијечни производи са 14,1%, воће са 13,1%, живина и јаја са 11,0%, мед са 3,6%, жита и производи од жита са 1,8%, прерађевине воћа са 1,3% и грожђе са 0,6%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ