СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, билтен број 16

 

У овом Билтену Републички завод за статистику објављује податке о редовним  средњим школама, средњим школама за дјецу са посебним  потребама,  полазницима образовања одраслих и корисницима домова ученика и студената на почетку школске године.


Билтен се састоји из пет поглавља и то:


У првом поглављу дати су подаци о ученицима и наставницима редовних средњих школа и школа за дјецу са посебним потребама на почетку школске године, као и подаци о ученицима који су завршили школу према врсти средње школе, на крају школске године. Прво поглавље  садржи серију од пет година.


Друго поглавље садржи детаљне податке о ученицима, наставницима, учењу страног језика, напуштању школе и напуштању школовања, опремљености средњих школа рачунарима према врсти средње школе, на почетку школске 2016/2017. године.


Треће поглавље односи се податке о средњим  школама  по општинама и градовима, на почетку школске 2016/2017. године.


У четвртом поглављу објављени су подаци о полазницима средњег образовања одраслих за школску  2016/2017. годину.


Пето поглавље односи се на кориснике домова ученика и студената за период 2013-2017. године.