Саопштење за медије, 22. август 2017.

 

Просјечна нето плата у јулу 830 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 385 КМ, а најнижа у подручју Административне и помоћне услужне дјелатности 541 КМ


Мјесечна инфлација у јулу 2017. године -0,3%
Годишња инфлација (VII 2017/VII 2016) 0,3%


Календарски прилагођена индустријска производња (I-VII 2017/I-VII 2016.) већа 3,3%
Број запослених у индустрији (I-VII 2017/I-VII2016.) већи 4,2%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-VII 2017.) 71,0%

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, АВГУСТ 2017.