Клање стоке и живине у кланицама, јул 2017.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2016. години, током јула 2017. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 12,9% и живине за 10,0%, као и смањење броја закланих свиња за 3,7% и говеда за 3,6%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 11,5%, заклане живине за 9,5%, закланих говеда за 4,9% и закланих свиња за 2,2%.


Током јула 2017. године, у поређењу са истим мјесецом 2016. године, повећан је број заклане живине за 1,5%, док је у истом периоду смањен број закланих свиња за 7,7%, говеда за 10,6% и оваца за 17,3%. Нето тежина живине заклане током јула 2017. године, у односу на јул 2016. године, већа је за 6,1%. У истом периоду забиљежено смањење нето тежине закланих свиња за 1,3%, говеда за 10,6% и оваца за 18,0%.


У поређењу са претходним мјесецом, током јула 2017. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 35,4%, говеда за 6,4% и свиња за 6,0%, као и смањење броја заклане живине за 7,2%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина закланих оваца за 31,5%, говеда за 7,4% и свиња за 7,3%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 13,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /