Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2016.

 

 

 

 

 

 

Предузећа су се у 2016. години снабдјела са укупно 14 906 669 000 m³ воде, од чега у подручју (B) Вађење руда и камена са 8 849 000 m³ (0,06%), у подручју (C) Прерађивачка индустрија са 10 020 000 m³ (0,07%) и у подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација са 14 887 800 000 m³ (99,87%).


Укупно је коришћено 14 906 656 000 m³ воде, од чега 99,98% за производњу.


У 2016. години у реципијенте је испуштено укупно 18 181 000 m³ коришћене воде, од чега 2,4% у земљу, 6,2% у јавну канализацију и 91,3% у површинске воде. Од укупно испуштене воде, 48,1% потиче из подручја B, 40,9% из подручја C и 11,0% из подручја D. Највећа количина отпадне воде потиче из области Вађење руде метала, 8 738 000 m³ или 48,1% од укупне количине испуштене воде.


Од укупне количине испуштене воде, пречишћено је 15 417 000 m³ или 84,8%, док је непречишћене отпадне воде било 2 764 000 m³ или 15,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ