Јавни водовод, 2016.

 

 

 

 

 

 

Јавни водоводи су у 2016. години захватили укупно 94 705 000 m³ воде, што је за 1,2% мање него у 2015. години.


Из јавних водовода корисницима је у 2016. години испоручено укупно 54 656 000 m³ воде. Искључујући сопствену потрошњу и друге облике ненаплаћене овлашћене потрошње, укупнa количина испоручене воде мања је за 1,1% у поређењу са претходном годином. Домаћинствима је уступљено 39 330 000 m³, или 1,3% мање воде него 2015. године. Укупни губици у водоводној мрежи износили су 40 939 000 m³ или 43,2% од укупно захваћене воде.


Дужина разводне мреже износи 6 005 km. Забиљежено је 237 017 водоводних прикључака. У 2016. години евидентирана су 33 уређаја за припрему воде за пиће, 32 таложника, 51 филтер, 123 хлоринатора, четири деферизатора и осам осталих уређаја.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ