Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2017.

 

 

 

 

 

Резултати истраживања о информационо-комуникационим технологијама у предузећима у 2017. години показују да 100,0% предузећа користи рачунар у свом пословању.


Приступ интернету има 98,4% предузећа, а веб-сајт 65,6% предузећа, што представља повећање од 3,0% у односу на претходну годину.


У обављању свакодневних активности 40,0% запослених лица у предузећима користи рачунар за пословне потребе, док интернет користи 37,0% лица.


У 49,3% предузећа запослени имају могућност даљинског приступа електронској пошти, документима и апликацијама.


Услуге јавне администрације путем интернета користи 93,0% предузећа, што је за 2% мање у односу на 2016. годину.


Услуге cloud сервиса користи 4,4% предузећа, што је незнатно повећање у односу на предходну годину (0,4%). Најчешћи корисници ове врсте услуге су велика предузећа (18,0%) и предузећа која се баве информисањем и комуникацијама (25,0%).

 

Од укупног броја предузећа која имају интернет прикључак, 96,0% има фиксну широкопојасну интернет конекцију (ADSL, кабловски интернет, јавни WiFi), а 67,0% користи мобилну широкопојасну интернет конекцију (3G или 4G), што је за 13,5% више у односу на претходну годину.


Употреба информационо-комуникационих технологија (коришћење рачунара, приступ интернету, посједовање веб-сајта) најзаступљенија је код предузећа из области информисања и комуникација.


Код малих предузећа заступљеност веб-сајта већа је за 4,0% у односу на претходну годину. Најмања заступљеност веб-сајта је код предузећа која се баве саобраћајем, складиштењем и везама (38,4%).

 

Друштвене мреже у сврху пословања користи око 30,0% предузећа, а 73,4% предузећа у сврху рекламирања, док их готово половина (48,8%) користи за сарадњу са пословним партнерима.


У односу на прошлу годину за око 5,0% више предузећа плаћа оглашавања на интернету (23,4%).


Коришћење друштвених мрежа најзаступљеније је код великих предузећа (41,5%) и предузећа која се баве информисањем и комуникацијама (73,4%).

 

У односу на претходни период, примјетан је пораст предузећа са брзином интернет конекције 10-30 Mbit/s, за око 16,0%.


Брзина фиксног интернет прикључка, задовољава потребе 88,6% предузећа.

 

У Републици Српској 18,0% предузећа запошљава ИКТ стручњаке, који имају способност да развијају, одржавају и управљају ИТ системима, док у 82,0% предузећа ИКТ функције најчешће обављају спољна лица.


Према подручју дјелатности, највише ИКТ стручњака запослено је у предузећима која се баве информисањем и комуникацијама (84,5%). 


Предузећа раде на развоју и усавршавању ИКТ вјештина код запослених, при чему је 54,4% обезбиједило обуку за ИКТ стручњаке, а 17,0% је обезбиједило обуку осталих запослених.

 

У току 2016. године 11,6% предузећа примало је поруџбине за производе или услуге путем веб-сајта или апликација за on-line продају, док их је 96,0% слало наруџбе путем веб-сајта или апликација за on-line продају.


Од укупног броја предузећа, која су у току 2016. године примала поруџбине путем веб-сајта или апликације за on-line продају, 85,0% поручилаца је из Републике Српске, 52,0% је из земаља ЕУ, а 32,0% се односи на остале земље свијета.


Предузећа која су слала наруџбе у 2016. године веб сајтом или апликацијом за on-line продају, 92,0% наруџби су упутила према добављачима у Републици Српској, 47,0% према земљама ЕУ, а 45,0% се односи на остале земље свијета.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ