Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2017. (друго, измијењено издање)

 

 

 

 

 

Резултати истраживања о информационо-комуникационим технологијама у предузећима у 2017. години показују да 100,0% предузећа користи рачунар у свом пословању.


Приступ интернету има 98,4% предузећа, а веб-сајт 65,6% предузећа, што представља повећање од 3,0% у односу на претходну годину.


У обављању свакодневних активности 40,0% запослених лица у предузећима користи рачунар за пословне потребе, док интернет користи 37,0% лица.


У 49,3% предузећа запослени имају могућност даљинског приступа електронској пошти, документима и апликацијама.


Услуге јавне администрације путем интернета користи 93,0% предузећа, што је за 2% мање у односу на 2016. годину.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ