Саопштење за медије, 22. септембар 2017.


Просјечна нето плата у августу 832 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 300 КМ, а најнижа у подручју Грађевинарство 545 КМ


Мјесечна инфлација у августу 2017. године -0,2%
Годишња инфлација (VIII 2017/ VIII 2016) 0,4%


Календарски прилагођена индустријска производња (I-VIII2017/I-VIII2016) већа 2,2%
Број запослених у индустрији (I-VIII2017/I-VIII2016) већи 4,3%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-VIII 2017.) 71,2%

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, СЕПТЕМБАР 2017.