Индекси промета индустријe, август 2017.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у августу 2017. године, у поређењу са јулом 2017. године, већи је за 0,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на домаћем тржишту остварен је раст од 0,6% и на иностраном тржишту раст од 1,0%.


У августу 2017. године, у поређењу с августом 2016. године укупни календарски прилагођен промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 5,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 11,1% и на домаћем тржишту раст од 1,6%.


У августу 2017. године у односу на јул 2017. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 10,5%, нетрајних производа за широку потрошњу за 0,5%, интермедијарних производа за 0,1%, док је промет капиталних производа мањи за 0,9% и трајних производа за широку потрошњу за 3,3%.


У августу 2017. године у односу на август 2016. године календарски прилагођен промет капиталних производа већи је за 23,4%, трајних производа за широку потрошњу за 17,9%, интермедијарних производа за 8,4%, енергије за 1,8%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 1,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење