Клање стоке и живине у кланицама, август 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2016. години, током августа 2017. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 21,2% и закланих оваца за 9,4%, као и смањење броја закланих свиња за 2,0% и говеда за 17,2%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 22,5% и закланих оваца за 9,2%, односно смањење нето тежине закланих свиња за 0,9% и закланих говеда за 21,7%.


Током августа 2017. године, у поређењу са истим мјесецом 2016. године повећан је број заклане живине за 11,2%, закланих оваца за 10,0% и закланих свиња за 1,6%, док је у истом периоду смањен број закланих говеда за 27,4%. Нето тежина живине заклане током августа 2017. године, у односу на август 2016. године, већа је за 20,5%, оваца за 13,5% и свиња за 2,6%. У истом периоду забиљежено је смањење нето тежине закланих говеда за 38,9%.


У поређењу са претходним мјесецом, током августа 2017. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 10,2% и свиња за 1,8%, као и смањење броја закланих оваца за 3,1% и говеда за 14,1%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина заклане живине за 11,9%, док је истовремено смањена нето тежина закланих оваца за 2,1%, свиња за 3,0% и говеда за 25,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /