Здравствена статистика, 2016.

 

 

 

 

 

 

У сaрадњи са Институтом за jaвно здравство Републике Српске, Републички завод за статистику Републике Српске припремио је статистичко саопштење здравствене статистике.


У овом саопштењу дати су основни подаци о здравственим установама и кадровима у здравству, подаци о морбидитету и морталитету као и подаци о инфективним болестима и обавезној вакцинацији за 2016. годину у Републици Српској.


Прикупљање здравствено-статистичких података у надлежности је Института за јавно здравство Републике Српске на основу Закона о евиденцијама и статистичким истраживањима у области здравствене заштите („Службени гласник Републике Српске'', бр. 53/07). Евиденције се воде уписивањем података у основну медицинску документацију (обавезних индивидуалних и збирних образаца), а служе као извор података за статистичка истраживања у подручју здравства Републике Српске.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ