Индекси потрошачких цијена, јануар 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јануару 2018. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,2%.


У односу на јануар 2017. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 0,3%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 3,8%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,8%, индекс одјељка Превоз виши је за 0,3%, док су индекси одјељака Становање и Намјештај и покућство виши за 0,2%. Индекси одјељака Здравство, Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 6,9%, индекс одјељка Рекреација и култура нижи је за 0,3% и индекс одјељка Остала добра и услуге нижи је за 0,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ