Саопштење за медије, 22. фебруар 2018.

 

 

Просјечна нето плата у јануару 825 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 302 КМ, а најнижа у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 557 КМ


Мјесечна инфлација у јануару 2018. године 0,2%
Годишња инфлација (I 2018/I 2017) -0,3%


Покривеност увоза извозом у јануару 2018. године 100,7%

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, ФЕБРУАР 2018.