Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, четврто тромјесечје 2017.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у четвртом тромјесечју 2017. године мањи је за 0,1% у односу на треће тромјесечје 2017. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у четвртом тромјесечју 2017. године већи је за 6,6% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2016. године.


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 11,8% у односу на просјек 2016. године.


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: J 62, Рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности (158,9%) и M 69 + 702, Правне дјелатности и Дјелатности савјетовања које се односи на управљање (111,4%).


Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: M 74, Остале стручне, научне и техничке дјелатности (68,0%) и M 73, Реклама и пропаганда (61,4%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење