Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, IV тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у четвртом тромјесечју 2017. године у односу на исти период претходне године биљежи раст од 13,3%. У истом периоду, пређени пут теретних возила већи је за 9,3%, а обим рада, исказан у тонским километрима је непромијењен.


Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 16,4%. Пређени километри аутобуса већи су за 11,4%, а обим рада, исказан у путничким километрима, већи је за 7,7%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду октобар-децембар 2017. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса већи је за 0,4%, a број превезених путника мањи је за 2,1%.


У жељезничком саобраћају, у четвртом тромјесечју 2017. године, обим превезене робе мањи је за 2,5% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи је за 10,0%. Превезено је 25,0% мање путника, а број остварених путничких километара мањи је за 22,6%.


Промет на аеродромима Републике Српске у четвртом тромјесечју 2017. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је већи за 77,0%, док је број летова домаћих авиона био већи за 76,0%. Број превезених путника страним авионима мањи је за 10,5%.

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /