Поштанске и телекомуникационе услуге, IV тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

 

У четвртом тромјесечју 2017. године, број писмоносних пошиљки у односу на исти период прошле године био је већи за 3,4%, a број пакетских пошиљки мањи за 11,5%. Број телеграма био је мањи за 16,3%.


Број минута разговора у мобилној телефонији у четвртом тромјесечју 2017. године у односу на исти период прошле године мањи је за 5,8%, док је број минута разговора у фиксној телефонији мањи за 15,5%. Број претплатника у мобилној телефонији већи је за 0,4% у односу на четврто тромјесечје 2016. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /