Анкета о образовању одраслих, 2016-2017.

 

Образовање

 

 

 

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске објављује коначне податке Анкете о образовању одраслих. Анкетом о образовању одраслих прикупљају се подаци о учешћу лица старости од 25 до 64 године у формалном и неформалном образовању и информалном учењу, у претходних 12 мјесеци од дана анкетирања. Анкета је спроведена у периоду од 1. фебруара до 31. марта 2017. године.


У Републици Српској, у посљедњих 12 мјесеци од дана анкетирања, у формалном и/или неформалном образовању учествовало је 9,8% одраслих. Већина одраслих, њих 90,2%, није учествовалa ни у формалном, ни у неформалном образовању. Посматрано по полу, у формалном и/или неформалном образовању учествовало је 10,1% од укупног броја мушкараца, односно 9,6% од укупног броја жена.


Формално образовање је учење усмјерено од стране наставника или инструктора након чега се стиче одређени ниво образовања (основно, средње или високо образовање) у образовним установама, а према наставним плановима и програмима одобреним од надлежних образовних власти. У формалном образовању, у претходних 12 мјесеци од дана анкетирања, учествовало је 2,1% одраслих.


Неформално образовање води стицању квалификација које нису признате као формалне, али може резултирати добијањем неке дипломе или потврде. Врста активности неформалног образовања су курсеви и радионице на радном мјесту или у слободно вријеме, практично оспособљавање на радном мјесту и приватни часови код плаћеног наставника или инструктора. У неформалном образовању, у претходних 12 мјесеци од дана анкетирања, учествовало је 8,4% одраслих. Одрасли су у просјеку учествовали у 1,5 активности неформалног образовања. Три четвртине активности од укупног броја посматраних активности неформалног образовања биле су везане за посао.


Информално учење је стицање знања кроз свакодневне активности. То је облик учења које је намјерно или свјесно, али не и институционализовано. Информално учење може укључивати активности учења које се догађају у породици, на радном мјесту, у локалној заједници и у свакодневном животу. У информалном учењу, у посљедњих 12 мјесеци од дана анкетирања, учествовало је 73,7% одраслих.


Од укупног броја одраслих, 36,8% говори бар један страни језик. Скоро половина одраслих која говори бар један страни језик изјавила је да је енглески језик први страни језик који најбоље говоре, њих 48,7%.


Скоро двије трећине особа старости од 25 до 64 године (63,2%), не говори ниједан страни језик.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење