Стопе потрошачких цијена у Републици Српској, 2018.

 

 

 

 

 2018.                                                                                                                                                   

 

 

СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

 

мјесец
%
   Број Службеног гласникајануар 2018.
      0,2 17/18
фебруар 2018. 1,2 27/18
март 2018. 0,4 34/18
април 2018. -1,1 46/18
маj 2018. 0,2 58/18
jун 2018. -0,2 70/18
jул 2018. -0,6 79/18
август 2018. 0,0 90/18
септембар 2018. 0,3 99/18
октобар 2018. 1,3 111/18
новембар 2018. 0,0 119/18
децембар 2018.