Индекси цијена у пољопривреди, четврто тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

 

Продајне цијене пољопривредних производа у четвртом тромјесечју 2017. године у односу на просјек продајних цијена из 2010. године више су за 4,7%, a у односу на четврто тромјесечје 2016. године за 7,5%.


Набавне цијене средстава која се користе у пољопривредној производњи у четвртом тромјесечју 2017. године у односу на просјек набавних цијена из 2010. године више су за 5,6%, док су у односу на четврто тромјесечје 2016. године ниже за 1,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /