Клање стоке и живине у кланицама, јануар 2018.

 

 

 

 

 

Током јануара 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године повећан је број заклане живине за 8,5%, док је у истом периоду број закланих говеда мањи за 1,3%, оваца за 17,8% и свиња за 29,1%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине заклане живине за 22,4% и говеда за 2,5%, док је истовремено забиљежено смањење нето тежине закланих оваца за 16,0% и свиња за 28,1%.


У поређењу са претходним мјесецом, током јануара 2018. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 18,1%, као и смањење броја закланих свиња 14,4%, говеда за 16,3% и оваца за 27,1%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина заклане живине за 23,2%, док је истовремено смањена нето тежина закланих свиња за 19,2%, говеда за 20,5% и оваца за 27,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /