Предшколске установе, школска година 2017/2018. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Подаци у овом Саопштењу добијени су на основу Годишњег статистичког извјештаја за предшколске установе у школској 2017/2018. години (образац ПШВ).


Подаци се односе на јаслице и дјечије вртиће као и друге установе које су на дан 1. октобра 2017. године имале неки од организованих облика предшколског васпитања и образовања.


У школској 2017/2018. години у 121 предшколскoj установи број дјеце која су била обухваћена неким програмом предшколског васпитања и образовања је 10 240, од чега је дјевојчица 4 942 или 48,3%. У односу на 2016/2017. годину број дјеце која бораве у предшколским установама је већи за 2,9%. Од укупног броја дјеце, 75,9% обухваћено је у јавним установама, док је у приватним установама обухваћено 24,1% дјеце.


У школској 2017/2018. години у јасличкој групи је боравило 2 097 дјеце, што је за 0,8% повећање у односу на претходну школску годину. Највећу групу чине дјеца узраста 2-3 године (58,9%).


Број запослених у предшколским установама у односу на 2016/2017. већи је за 4,5%. На мјесто у предшколсколским установама и даље чека 1 071 дјеце што је у односу на претходну годину мање за 37,6%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /