Индекси потрошачких цијена, фебруар 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у фебруару 2018. године у односу на претходни мјесец, виши је за 1,2%.


У односу на фебруар 2017. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,8%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у фебруару 2018. године у односу на јануар 2018. године, индекс одјељка Превоз виши је за 6,0%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,1%, индекс одјељка Становање виши је за 0,8%, индекс одјељка Здравствo виши је за 0,2% и индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 0,1%. Индекси одјељака Образовање, Ресторани и хотели и Остала добра и услуге остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 1,4%, индекс одјељка Намјештај и покућство и одјељка Рекреација и култура нижи су за 0,2%, док је индекс одјељка Комуникације нижи за 0,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ