Клање стоке и живине у кланицама, фебруар 2018.

 

 

 

 

 

Током фебруара 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године повећан је број заклане живине за 11,2%, говеда за 8,4% и свиња за 4,5%, док је број закланих оваца остао на истом нивоу. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине заклане живине за 18,6% и свиња за 9,5%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 4,5% и оваца за 11,3%.

 

У поређењу са претходним мјесецом, током фебруара 2018. године забиљежено је смањење бројa заклане живине за 5,4%, говеда за 14,0%, свиња за 32,8% и оваца за 60,2%. У истом периоду, забиљежено је смањење нето тежина заклане живине за 10,4%, свиња за 18,6%, говеда за 23,4% и оваца за 65,7%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /