Основне школе на крају школске 2016/2017. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске године 2016/2017. године 10 384 ученика је завршило школу (IX разред) што је у односу на крај 2015/2016. године мање за 1 547 ученика или 13,0%. Процентуални однос мушких и женских ученика који су завршили школу је 51,2% мушких и 48,8% женских. Према години рођења, већина ученика (78,0%) је рођена 2002. године.


У току 2016/2017. године број ученика који су промјенили школу је 1 278 и у односу на 2015/2016. годину већи је за 13,3%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима чини 62,7%. У току 2016/2017. године школовање је напустило 52 ученика, а најчешћи разлог напуштања школе су лични разлози (46,2%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /