Основне школе по општинама, почетак школске 2017/2018. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2017/2018. године у 669 основних и 23 школе за дјецу са посебним потребама у образовни процес било је укључено 91 370 ученика, што је у односу на почетак школске 2016/2017. године мање за 1 313 ученика, или 1,4%.


У прве разреде ове године уписано је 9 881 ученика, што је у односу на школску 2016/2017. годину мање за 4,1%. Мањи број ученика евидентан је у вишим разредима, и то за 2,5%.


Опремљеност школа рачунарима у школској 2017/2018. години повећана је, тако да школе посједују 13 152 рачунара, од чега ученици користе 11 096, док је број рачунара у школама са приступом интернету више од половине (61,1%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /