Индекси индустријске производње, јануар 2018.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јануару 2018. године, у поређењу са децембром 2017. године, мања је за 0,1%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јануару 2018. године, у поређењу с јануаром 2017. године, мања је за 1,8%.

 

У јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 10,2%, интермедијарних производа већа за 7,8%, док је производња енергије мања за 2,8%, нетрајних производа за широку потрошњу за 5,1%, и капиталних производа, за 17,0%.

 

У јануару 2018. године у односу на јануар 2017. године календарски прилагођена производња интермедијарних производа већа је за 22,1%, трајних производа за широку потрошњу за 14,2%, док је производња енергије мања за 5,7%, нетрајних производа за широку потрошњу за 7,8% и капиталних производа за 36,0%.  

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јануару 2018. године у поређењу са децембром 2017. године, у подручју Вађења руда и камена биљежи раст од 3,2%, док је у Прерађивачкој индустрији забиљежен пад од 4,9% и у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији  пад од 5,4%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јануару 2018. године у поређењу с јануаром 2017. године, у подручју Вађења руда и камена биљежи раст од 15,2%, у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији раст од 4,0%, док је у Прерађивачкој индустрији забиљежен пад од 10,0%.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење