Индекси индустријске производње, фебруар 2018.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2018. године, у поређењу са јануаром 2018. године, већа  је за 4,7%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2018. године, у поређењу са фебруаром 2017. године, већа је за 5,2%.

 

У фебруару 2018. године у односу на јануар 2018. године десезонирана производња енергије већа је за 21,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за  2,6% и трајних производа за широку потрошњу за 0,3%, док је производња интермедијарних производа мања за 5,8% и капиталних производа  за 18,1%.

 

У фебруару 2018. године у односу на фебруар 2017. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 16,4%, трајних производа за широку потрошњу за 15,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,3%, док је производња интермедијарних производа мања за 1,1% и капиталних производа за 23,5%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у фебруару 2018. године у поређењу са јануаром 2018. године, у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији  биљежи раст од 10,8% и у Прерађивачкој индустрији раст од 5,8%, док је у подручју Вађења руда и камена забиљежен пад од 2,6%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у фебруару 2018. године у поређењу с фебруаром 2017. године, у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи раст од 20,5% и у Прерађивачкој индустрији раст од 0,2%, док је у подручју Вађења руда и камена забиљежен пад од 5,5 %. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење