Тромјесечна саопштења пољопривреде и рибарства, 2017. година

 

 

 

 

 

 2017.                                                                   

 

 

ОТКУП И ПРОДАЈА ПРОИЗВОДА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА

 

   прво тромјесечје 2017.

   друго тромјесечје 2017.

   треће тромјесечје 2017.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 2017. 


ИНДЕКСИ ЦИЈЕНА У ПОЉОПРИВРЕДИ

 

   прво тромјесечје 2017.

   друго тромјесечје 2017.

   треће тромјесечје 2017.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 2017.