Индекси промета индустријe, јануар 2018.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јануару 2018. године, у поређењу са децембром 2017. године, већи је за 5,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на домаћем тржишту остварен је раст од 11,1%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 1,4%.


У јануару 2018. године, у поређењу с јануаром 2017. године укупни промет индустрије, календарски прилагођен, у Републици Српској биљежи раст од 21,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 25,1%, и на домаћем раст од 19,5%.


У јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године укупни десезонирани промет интермедијарних производа већи је за 9,3%, енергије за 7,9% и капиталних производа за 0,8%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 3,3% и трајних производа за широку потрошњу за 8,2%.


У јануару 2018. године у односу на јануар 2017. године календарски прилагођен промет енергије већи је за 45,5%, интермедијарних производа за 30,7%, капиталних производа за 29,8%, трајних производа за широку потрошњу за 19,0% и нетрајних производа за широку потрошњу за 7,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење