Индекси промета индустријe, фебруар 2018.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у фебруару 2018. године, у поређењу са јануаром 2018. године, мањи је за 3,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на иностраном тржишту остварен је раст од 0,5%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 6,7%.


У фебруару 2018. године, у поређењу с фебруаром 2017. године укупни календарски прилагођен промет индустрије, у Републици Српској биљежи раст од 7,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 18,3%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 0,3%.


У фебруару 2018. године у односу на јануар 2018. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 2,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 0,6% и енергије за 0,4%, док је промет капиталних производа мањи за 4,1% и интермедијарних производа за 6,1%.


У фебруару 2018. године у односу на фебруар 2017. године календарски прилагођен промет енергије већи је за 31,4%, трајних производа за широку потрошњу за 9,1%, капиталних производа за 8,3%, интермедијарних производа за 7,4% и нетрајних производа за широку потрошњу за 1,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење