Уписани студенти, школска 2017/2018. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2017/2018. години на први циклус студија високог образовања, укључујући и интегрисане студије, у зимски семестар уписано је 32 585 студената, од тога je 26 517 студенaта уписанo на све године студија, а 6 068 су апсолвенти.


У 2017/2018. години настављен је тренд опадања броја уписаних студената. Број уписаних студената у школској 2017/2018. години, у односу на претходну годину, мањи је за 2 207 студента, односно 6,3%.


Од укупног броја уписаних студената, на јавне високошколске установе уписано је 70,3%, a приватне високошколске установе 29,7%.


Према програму образовања који је прилагођен принципима Болоњске декларације студирају скоро сви студенти, њих 98,3%. Редовно студира 89,8% студената.


У укупном броју уписаних студената, учешће студентица је 57,2% и није се знатно промијенило у односу на претходну школску годину.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење