Магистри наука, мастери и специјалисти, 2017. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2017. години, на високошколским установама у Републици Српској, 42 кандидатa стекла су научни степен магистра наука, 383 кандидата звање мастера, а 109 кандидата је стекло стручни степен специјалисте.


Према полној структури 52,4% магистара су мушкaрци, а 47,6% су жене. Ако посматрамо мастере, 47,6% су мушкарци, а 52,4% су жене. Полну структуру код специјалиста чине мушкарци са 44,0%, док жене чине 56,0%.


Највећи број магистарских и мастер радова, односно специјалистичких испита је из области Здравство и социјална заштита (22,1%), те Хуманистиче науке и умјетност (18,7%), као и Друштвене науке, новинарство и информисање (18,7%), док је најмањи број из области Природне науке, математика и статистика (2,8%) и Услуге (0,2%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење